تبلیغات
بزرگمرد : دکتر محمود مهدوی دامغانی - مغازی ...
همه قبیله ی من عالمان دین بودند / مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

مغازی ...

دوشنبه 11 بهمن 1389 04:33 ب.ظ

نویسنده : نوشین(عاطفه) داودی

 

آشنایی با کتاب

«مغازی» - تاریخ جنگهای پیامبر (ص)، جلد 2

مغازی (تاریخ جنگ های پیامبر)/تألیف: محمّدبن عمر واقدی،

ترجمه (از عربی): دکتر محمود مهدوی دامغانی . ــ تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362، 2 جلد، 666ص.

 

 

6 -

 

 

در روش تربیت اسلام، همواره انسانهای برگزیده، اندیشه و کردارشان سرمشق دیگران بوده است. از وظایف هر مسلمانی است که تا سر حد امکان رفتار خود را منطبق بر راه و رسم این برگزیدگان کند. در این میان مهمترین سرمشق مسلمانان و نمودار اتمّ و اکمل آن، وجود مقدّس حضرت ختمی مرتبت، صلّی الله علیه و آله و سلّم، است. به همین جهت مسلمانان از همان آغاز در تنظیم کتابهای سیرۀ رسول اکرم (ص) اهتمام فراوان دا